Пневматични
big_6_1517413330.jpg
Индустриални вакуумни машини

При вакуумните машини захранвани със сгъстен въздух, вакуума се реализира от специално проектирана за целта, високоефективна система на Вентури. Те са перфектното решени при липса или забрана за употреба на електрическо захранване, като например при взривоопасни (ATEX) среди.

Моделите са три с различен капацитет и размер на филтъра. За съответните ATEX зони – модели са обозначени с X1, X2 и X3 и отговарят на изискванията на тази директива.

Модела AD56 е оборудван с двойна система на Вентури, подходяща когато е необходим по-висок дебит на засмукване.

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems

Медия център