ATEX (за взривоопасни среди)
big_6_1517413330.jpg
Индустриални вакуумни машини

Вакуумните машини от серията ATEX могат да се използват в среди, където има риск от експлозия поради наличието на опасен прах или газ. Налични са машини подходящи за зони с опасен прах (D) или за зони с опасен прах и/или газ (GD).

Всички машини отговарят на категория 3 и могат да се използват в ATEX зони 2-22, някой модели отговарят на категория 2 и могат да се използват в зони 1-21. За приложение в зони 0-20 се препоръчва използване на пневматични вакуумни машини.

Всички машини  са с електрокомпоненти подходящи за използване във взривоопасни зони, за които е сертифицирана машината.

Всяка машина от стандартните серии може да бъде модифицирана за да отговаря на ATEX стандарт.

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems

Медия център